Gebruikersvoorwaarden Partner Programma

Als geautoriseerd partner van Learning is Power, stem je in met de voorwaarde zoals die in deze overeenkomst genoteerd staan. Lees deze voorwaarden dan ook aandachtig door, voordat je je inschrijft als partner en Learning is Power gaat promoten.

Je deelname aan het Partner Programma is uitsluitend om op legale wijze onze website te promoten, zodat je daarvoor in ruil een commissie krijgt over de producten en/of diensten die individuen door jou bij Learning is Power aanschaffen.

Bij het inschrijven voor ons Learning is Power Partner Programma, ga je akkoord met deze Overeenkomst en Voorwaarden.

Goedkeuring of afkeuring van de aanvraag

We behouden ten alle tijden het recht om individuen goed te keuren én af te keuren voor ons Partner Programma op basis van ons eigen en absolute oordeel. Je zult geen wettelijke of juridische toevlucht hebben jegens onze afkeuring van je aanvraag voor het Partner Programma.

Commissies

Commissies worden eens per maand uitbetaald. Een Partner zal zijn of haar commissie ontvangen, als de doorverwezen klant langer dan 31 dagen actief blijft. Daarna heeft een klant namelijk geen recht meer op de ‘niet goed, geld terug’ garantie.

Je kunt jezelf niet refereren en zult geen commissie ontvangen over aankopen op je eigen account.

Betalingen worden alleen voldaan over transacties die succesvol zijn voltooid. Transacties die resulteren in een terugboeking of restitutie zullen niet worden uitbetaald.

Beëindiging

Je Partner aanvraag en status van ons Partner Programma mag worden stopgezet, ingetrokken of beëindigd een of meerdere van de volgende redenen:

–       Ongepaste reclame (valse claims, misleidende hyperlinks, etc.).
–       Spamming (massa e-mails, massa nieuwsbrief plaatsing, etc.).
–       Reclame op sites die illegale activiteiten bevatten of promoten.
–       Bij gebrek aan het duidelijk maken van een partner-relatie tussen uzelf en Learning is Power tijdens het promoten van activiteiten, goederen of diensten die vallen onder ‘Autoriteit Consument en Markt’ regels, of andere toepasselijke wetten en regels.
–       Schending van de intellectuele eigendoms rechten. Learning is Power behoudt het recht om licentieovereenkomsten te eisen van iedereen die het handelsmerk Learning is Power vertegenwoordigt, om op die manier onze intellectuele eigendoms rechten te beschermen.
–       Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van deling van de commissie die je verdient binnen ons Partner Programma.
–       Eigen doorverwijzing, frauderende transacties, verdachte Partner fraude.

Naast de hierboven genoemde redenen, behoudt Learning is Power ten alle tijden het recht om de status van een Partner tijdelijk te stoppen, in te trekken of te beëindigen, bij schending van deze Voorwaarden of zonder reden.

Partner links / affiliate links

Je mag afbeelding- en tekstlinks gebruiken op je eigen website en in je e-mails of andere berichten. Daarnaast mag je de Learning is Power website promoten in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.

Je mag gebruik maken van afbeeldingen en teksten die door ons beschikbaar worden gesteld, daarnaast mag je je eigen teksten en afbeeldingen maken, zolang deze geen van de beschreven Voorwaarden schenden.

Coupons en kortingen

Learning is Power zal zo nu en dan coupons beschikbaar stellen aan geselecteerde Partners en nieuwsbrief abonnees. Als je niet geselecteerd bent of goedkeuring hebt om coupons te promoten, dan is het verboden om coupons te promoten. Hieronder beschrijven we de voorwaarden die gelden voor alle Partners die overwegen om onze producten te promoten in combinatie met een coupon of korting:

–       Partners mogen geen misleidende teksten, links, knoppen of afbeeldingen gebruiken die iets anders suggereren dan de huidige coupons, kortingen of deals die op dat moment gelden voor die specifieke Partner.
–       Potentiele klanten moeten coupon/korting/deal informatie en details kunnen zien, voordat ze een Partner link gebruiken (voorbeeld: ‘Klik hier om coupon te zien en website van Learning is Power te openen’ mag NIET)
–       Partner sites mogen geen links en/of knoppen zoals ‘Klik hier om korting/coupon te gebruiken’ bevatten, als er geen coupons of kortingen beschikbaar zijn, zodat potentiele klanten op de link klikken en op de website van Learning is Power terecht komen, waardoor er een cookie wordt geactiveerd. Partners die zulke links gebruiken, zullen onmiddellijk verwijderd worden als Partner.

Pay per click / betalen per klik beleid

Betalen per klik biedingen zijn NIET toegestaan, zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Learning is Power is NIET aansprakelijk voor indirecte of onbedoelde schade (verlies van omzet, verlies van commissie) door ‘tracking’ fouten van de Partner, verlies van databasebestanden, en alle andere gevolgen van het opzettelijk proberen te schaden van ons Partner programma en/of onze website(s).
 
We geven geen garanties ten opzichte van ons Partner Programma en/of de producten/diensten die verkocht worden door Learning is Power. We claimen niet dat de activiteiten van ons Partner Programma en/of onze website(s) fout vrij zijn en we zijn niet aansprakelijk voor fouten of storingen van deze activiteiten.
 
Looptijd van de overeenkomst
 
De looptijd van deze overeenkomst begint direct na het accepteren van je aanvraag voor ons Partner Programma en stopt op het moment dat je Partner Account wordt afgesloten.
 
De voorwaarden van deze overeenkomst mogen te allen tijden door ons worden aangepast. Als een van deze wijzigingen onacceptabel zijn voor je, is je enige mogelijkheid om je Partner Account op te zeggen en af te laten sluiten. Zolang je deel blijft nemen aan ons Partner Programma, stem je in met alle wijzigingen in de voorwaarden.
 
Vrijwaring
 
De Partner stelt Learning is Power en haar partners, dochter bedrijven, directeuren, werknemers, opvolgers en vergunninghouders (inclusief partijen die door Learning is Power geautoriseerd zijn om producten en/of diensten te verkopen en te verspreiden)  schadeloos van alle schulden, schade, boetes, vonnissen, vorderingen, kosten, verliezen en lasten (inclusief gerechtskosten) die voortkomen uit óf gerelateerd zijn aan alle claims op basis van de besproken onderwerpen in deze Voorwaarden waar de Partner door nalatigheid, verdraaiing, het niet bekend maken of opzettelijk wangedrag mee te maken krijgt.
 
Elektronische handtekening effectief
 
Deze Overeenkomst is een elektronisch contract dat een wettelijk bindende voorwaarde stelt aan uw deelname aan het Learning is Power Partner Programma. U toont uw acceptatie van deze overeenkomst en alle voorwaarden zoals besproken in deze overeenkomst bij het voltooien van uw aanvraag voor het Partner Programma van Learning is Power. Deze actie creëert een elektronische handtekening die dezelfde juridische kracht bezit als een handgeschreven handtekening.