Learning is Power op school

Metacognitie en zelfregulerend leren voor jullie leerlingen!

Hoe toepassen?

Je kunt als school natuurlijk zelf invullen hoe je Learning is Power op school toe wilt passen, maar wij raden twee manieren aan:

Ten eerste kunnen mentoren de video’s in de mentorles samen met leerlingen bekijken en daarna direct bespreken. Het voordeel hiervan is dat je de kans het grootst maakt dat leerlingen de video’s daadwerkelijk bekijken. Daarnaast zit de informatie nog vers in hun geheugen, op het moment dat je de video bespreekt.

In principe spreekt alle informatie in de video’s voor zich en zal deze dus geen extra uitleg nodig hebben. Het is voor de internalisering van de stof echter wel aan te raden om de discussie aan te gaan. Op die manier wordt de stof verduidelijkt voor de leerlingen en kunnen leerlingen ideeën met elkaar uitwisselen over de manier waarop ze met leren omgaan.

De tweede manier om de cursus toe te passen, is het opgeven van enkele video’s als huiswerk. De video’s duren gemiddeld zo’n 10 minuten, dus kunnen leerlingen makkelijk een aantal video’s thuis bekijken. Vervolgens kunnen de video’s in de mentorles kort besproken en bediscussieerd worden.

Werkdruk

Het grote voordeel van deze aanpak, is dat de werkdruk van leraren op deze manier zo laag mogelijk blijft. Werkdruk is door het leraren tekort natuurlijk een groot probleem, dus zitten leraren niet te wachten op nog meer werk. Heel erg begrijpelijk, maar op deze manier wordt die werkdruk op de korte termijn amper verhoogd. De leerlingen kijken de video’s thuis en dus wordt er op school weinig tijd aan besteed. Natuurlijk wordt de werkdruk van leraren op de korte termijn wel iets verhoogd, op het moment dat scholen onze cursus toe gaan passen.

Echter zal die werkdruk op de lange termijn significant afnemen, omdat leerlingen veel beter in staat zijn om hun zaken zelf op orde te krijgen. De metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden van leerlingen worden aanzienlijk verhoogt door de cursus en daardoor zijn leerlingen minder afhankelijk van docenten. Docenten zullen dat merken, doordat ze leerlingen minder hoeven te helpen met het begrijpen, onthouden en toepassen van de informatie die ze moeten leren.

Kort gezegd zal de werkdruk van leraren op de korte termijn minimaal toenemen, zodat deze op de lange termijn aanzienlijk af zal nemen.

Learning is Power op school. Makkelijker en beter leren.

Metacognitie en zelfregulerend leren

Daarnaast is het voordeel voor scholen dat het aanleren van metacognitieve en zelfregulerend lerende vaardigheden voor 99% uit handen wordt genomen. Wij van Learning is Power hebben de cursus dusdanig ontworpen, dat alle belangrijke onderwerpen duidelijk worden besproken. Waarbij we voor ieder onderwerp de ‘wat’ ‘waarom’ ‘wanneer’ en ‘hoe’ vraag bespreken.

In andere artikelen bespreken we al waarom metacognitie en zelfregulerend leren belangrijk zijn voor middelbare scholieren. Dus als je die artikelen nog niet hebt gelezen, doe dat dan zeker. Kort gezegd komt het erop neer dat vele onderzoeken hebben bewezen dat zowel metacognitie, als zelfregulerend leren van grote invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen. Zeker metacognitie heeft een gigantische invloed, aangezien 40% van het leerresultaat daar vandaan komt.

Buiten het feit dat de leerresultaten aanzienlijk worden verbeterd door onze cursus, hebben onderwerpen zoals mindset, motivatie, discipline, plannen, doelen stellen, concentratie, stress, faalangst en evaluatie grote invloed op ‘buitenschoolse zaken’. We vinden het belangrijk dat leerlingen goede resultaten halen op school, maar proberen ze ook algemene vaardigheden aan te leren die ze de rest van hun (school)carrière kunnen gebruiken.

Korte vs. lange termijn effecten

Op de korte termijn zullen de expliciete onderdelen van de cursus de grootste invloed hebben op de leervaardigheden van leerlingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan concentratie. Natuurlijk hebben sommige leerlingen van nature meer moeite met concentratie, maar als ze onze tips en tricks om de concentratie te verbeteren toepassen, zullen ze daar zeker de voordelen van ondervinden. Methoden zoals bijvoorbeeld de pomodoro-techniek werken heel erg goed om de concentratie te verbeteren en zijn ook nog eens ontzettend makkelijk toe te passen.

De meer impliciete onderdelen hebben meer oefening en ervaring nodig om goed te werken. Onderdelen zoals de essentie van een tekst achterhalen zijn situatie-afhankelijk en daardoor een stuk moeilijk onder de knie te krijgen.

Daarnaast bespreken we in de cursus ontzettend veel verschillende leermethoden, technieken, tips & tricks. Je kunt daardoor niet verwachten dat leerlingen alle informatie in één keer toe kunnen passen. Er zal tijd overheen gaan, voordat een leerling bepaalde onderdelen heeft geïnternaliseerd. Pas daarna kunnen ze nieuwe onderdelen in hun leerroutine gaan verwerken.

De korte termijn resultaten zullen zeker heel erg positief zijn op het gebied van verhoogde cijfers, lagere werkdruk voor leraren, afname stress bij leerlingen, tijdwinst voor leerlingen en algemeen schoolresultaat. De lange termijn resultaten zullen echter nog veel en veel beter zijn. Pas vanaf het moment dat leerlingen alle methoden en technieken hebben verwerkt in hun leerroutine, zullen ze hun maximale leerpotentie waar kunnen maken. Dat maakt Learning is Power op school zo’n goede investering.